Is exorcisme eigenlijk wel zo onschuldig?

Exorcisme of duivelsuitdrijving. Vrijwel iedereen heeft er wel een keer mee te maken gehad. Het kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, maar vaak wordt er echter in de familie niet verder over gesproken. Waanzinnen.nl gaat verder en vraagt zichzelf af: is exorcisme wel zo onschuldig als iedereen maar denkt?

Olivier Mijnhout was een gewone 12 jaar oude jongen, totdat zijn tante Heleen stierf. Ontdaan probeerde de jongen contact met haar te zoeken door zijn bijbel te gebruiken – hij en zijn tante hadden er uren mee doorgebracht om in contact te komen met de doden toen ze nog leefde. Kort daarna werd de jongen duivelachtig, schold voortdurend en er ontstonden spontaan snedes in zijn lichaam.

De hevig bezorgde ouders waren ervan overtuigd dat hun kind door de duivel bezeten was, alsook een priester toen hij probeerde om de geest uit de jongen te verwijderen door een exorcisme uit te voeren. Toen de priester zong: “red ons van het kwade” draaide de jongen zijn hand uit de dwangbanden en haalde uit met een losse beddeveer. De priester kreeg meer dan 100 hechtingen voor de wond die over zijn hele arm liep.

Dit was slechts een deel van de hel van vier maanden (januari tot april 1997) voor een jongen wiens echte naam strikt geheim blijft. Zijn familie woonde in Sneek. Het nieuws van de duivelverdrijving werd op 20 augustus 1997 in Het Dagblad van het Noorden geplaatst, nadat een uitgelekt verhaal in de The Catholic Review was verschenen. Het verhaal inspireerde Waanzinnen.nl. Wij benaderden, enkele jaren geleden al, Siebrand Hoogerwerf, een van de priesters die bij de exorcisme betrokken was. Deze weigerde echter om gegevens over dit geval te verstrekken.

Hoogerwerf, vorig jaar overleden, had tijdens de exorcisme een dagboek bijgehouden, en een kopie daarvan kwam onlangs in handen van de redactie van Waanzinnen.nl. Wij lazen hoe een team van Jesuïeten een aantal duivelverjagingen had uitgevoerd door te bidden en de jongen te besprenkelen met wijwater gedurende een periode van een maand. Olivier’s bezetenheid vond ’s nachts plaats en duurde tot de zonsopgang. De snedes die op de borst van de jongen waren verschenen, zagen eruit als krassen die door dorens waren gemaakt, en de woorden WIT en LICHT verschenen in bloed. De priesters baden bijna voortdurend in het Latijn. Ze geloofden dat Christus hierdoor zou verschijnen om de Duivel te bestrijden. Op Paasmaandag in 1997, na 24 nachten, herstelde Olivier zich. Hij opende zijn ogen en zei: “Hij is weg”.

De conclusie van Waanzinnen.nl is dat Olivier een onschuldig slachtoffer van verschrikking was, van een vreemde en onbegrijpelijke gebeurtenis, wiens culturele en psychologische wortels dieper zitten dan die van het Christendom. Tegenwoordig is het Christendom verdeeld over exorcisme. Aan de ene kant wil het afstand nemen van de praktijk door nauw met psychiaters en doktoren samen te werken, en rapporten te laten uitvoeren om licht te werpen op dit verschijnsel. Aan de andere kant heeft de katholieke kerk deze praktijk in de doofpot gestopt ondanks het feit dat paus Johannes Paulus II in 1982 bij een jonge vrouw de duivel zou hebben verjaagd.

Waanzinnen.nl pleit dan ook, vanwege de onduidelijkheden die rond het exorcisme blijven hangen, voor de volgende belangrijke preventieve maatregel:

Als het exorcisme plaatsvindt in een huis moeten huisdieren verwijderd worden.

Van de bezetene zelf mag volgens Waanzinnen.nl worden verwacht dat hij zich zowel op het werk als privé inspant voor het op peil houden van de inzetbaarheid voor (huishoudelijke) werkzaamheden en de wil om de duivel uit te drijven. Zo is een gezonde leefstijl en een goede balans tussen werk en privé van belang. Ook mag worden verlangd dat hij zich onthoudt van gedrag of activiteiten die daarmee strijdig zijn.

exorcisme

BLØF: nieuwe games aangekondigd

Er gaan geruchten over het internet dat er een heleboel nieuwe BLØF-games aan zitten te komen. Hieronder leggen we uit hoe ze heten en wat er over bekend is.

BLØF Ranger
BLØF Ranger is een actie-RPG voor de Nintendo DS. Het speelt zich af in de wereld van BLØF (waar echt nog niks over bekend is). Waarschijnlijk speel je een Pokémon-Ranger die de Pokémons en de natuur beschermt tegen BLØF. Wil dit zeggen dat BLØF op hun volgende CD ook met dit thema speelt? De tijd zal het leren.

BLØF Puzzle
Dit is een BLØF-puzzelspel dat ook schuilgaat onder de naam Paskal Jakobsen Unlimited Alliance. Het is voor de XBOX 360 en het is een soort Tetris-achtig spel. In het spel vallen er steeds bandleden van BLØF naar beneden, en daar moet je er 4 van op een rij krijgen (horizontaal of verticaal). Op die manier moet je dus het hele scherm zo leeg mogelijk krijgen. Maar dit is natuurlijk niet alles. Er zit ook een avontuurmodus in het spel waar je Paskal Jakobsen moet besturen. Met dit poppetje moet je je vijand verslaan door de meest onzinnige teksten te verzinnen.

BLØF Mysterious Dungeon Red & BLØF Blue Rescue Force
Over deze spellen is nog nauwelijks wat bekend, behalve dat BLØF Red Rescue Force voor de Playstation 3 is en BLØF Blue Rescue Force voor de PSP. Als je beide delen in je bezit hebt schijn je bepaalde dingen te kunnen unlocken. Zoals de naam van het spel zegt, is dit spel nog heel mysterieus.

BLØF World – Paskal Jakobsen’s Great Adventure
Over de vierde game is, buiten de titel, ook bijna helemaal niets bekend. In BLØF World – Paskal Jakobsen’s Great Adventure zal, zoals de titel het al zegt, Paskal Jakobsen centraal staan maar dat laat natuurlijk niet weg dat er helaas ook nog andere BLØF-leden in zullen voorkomen.

BLØF: Revenge of the Fallen
In dit BLØF-spel, dat op bijna alle platformen zal verschijnen, staan BLØF en de mensen die wel smaak hebben oog in oog met elkaar. Over dit spel is al best veel bekend en we hebben zelfs een demo-versie gespeeld.

Jij speelt als Dominic, een persoon gezegend met een goede muzieksmaak. Je wordt klaargestoomd om Nederland te redden van BLØF en na een kleine introductie in Cuba wordt je aan het werk gezet in Middelburg om die stad terug onder de vleugels van de intellectuelen te brengen. Vanaf dit moment zal je het meeste van je tijd doorbrengen met het bekeren van BLØF-fans en het stuk voor stuk elimineren van de BLØF-bandleden.
Een van de teleurstellingen in BLØF: Revenge of the Fallen is dat de vuurgevechten niet echt heftig en dus ook niet leuk zijn. Je beschikt wel over een indrukwekkend wapenarsenaal en de shotgun of magnum laten met een bevredigende knal de trekker overhalen, maar de bandleden waar je ze tegen gebruikt lijken zelden geïnteresseerd in het beschermen van hun eigen hachje. Ze staan gewoon stil of bestoken je met onzinnige teksten.

Wanneer BLØF: Revenge of the Fallen in de winkels ligt is nog onbekend, maar ga maar ongeveer uit van juni 2010.

blofranger

Actie voor sluiting www.waanzinnen.nl

Geertruidenberg, 29 september. Onder leiding van Johanna en Henk de Blocq van Haersma de With protesteerden vanochtend ruim 75 personen bij het gemeentehuis van Geertruidenberg voor de sluiting van de omstreden website www.waanzinnen.nl. Eerder deden Johanna en Henk de Blocq van Haersma de With dat verzoek per brief, maar de website reageerde hier niet op.

35 actievoerders verspreidden zich vanmorgen, verkleed als konijnen met Myxomatose, door het Geertruidenbergse gemeentehuis. Klimmers bevestigden een spandoek aan de gevel van het gebouw met de tekst: ‘Waanzinnen.nl maakt ziek’, doelend op de groeiende inhoud van waanzinnen.nl die voor toekomstige generaties nog vele duizenden jaren gevaar zal opleveren.

Henk de Blocq van Haersma de With: “Er zijn dagelijks nog honderden klachten over Waanzinnen.nl. Wij kunnen die klachten echter niet met 100% zekerheid teruggevoeren op Waanzinnen.nl, en dus worden ze ook niet aan Waanzinnen.nl toegerekend. Maar daarom bestaan de klachten wel en wij zijn er van overtuigd dat ze van Waanzinnen.nl komen, en niet van de vuilverbranding in Geertruidenberg.”

Inmiddels heeft de GGD een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de gezondheidsklachten aanzienlijk zijn; groter dan in Hengelo, Overijssel, de thuisbasis van Waanzinnen.nl. Maar de klachten vormen geen belemmering voor het dagelijks functioneren. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen die de hinder tegen moet gaan en dat er metingen moeten worden verricht naar het gehalte aan gevaarlijke teksten op Waanzinnen.nl.

familie_de_blocq_van_ haersma_de_with
Foto: Johanna en Henk (moeder en zoon) de Blocq van Haersma de With

Sinas van bananen vooralsnog geen groot succes

Alkmaar, 28 september. De onlangs geïntroduceerde bananensinas is tot nu toe allesbehalve succesvol. Fabrikant Solid Liquids verkocht tot nu toe 35.000 liter, maar eigenlijk mikte het bedrijf op 850.000 liter.

“Dit is een ontgoocheling. De AEX-index zal morgen negatief reageren”, reageert een analist. “De omstandigheden voor de introductie van bananensinas waren zeer aantrekkelijk.”

Directeur Bert Geelschilder van Solid Liquids zegt niet ontgoocheld te zijn. “We hadden 850.000 liter kunnen verkopen maar niet aan de meest voordelige intrest van 8 procent en een premie van 35 procent op de volume gewogen gemiddelde prijs van een kilo bananen. Het is de eerste keer dat we de markt aanspreken via een converteerbaar systeem en dat is altijd moeilijk.”

Bananensinas blijft gewoon leverbaar. Directeur Bert Geelschilder: “We blijven inspelen op de vraag naar bananensinas. Dat betekent dat we ook 15 liter-flessen op de markt gaan brengen.”

bananensinas

Mandarijnen als massavernietigingswapen

Het eerste kernwapen dat in de oorlog werd ingezet was de uraniumbom “Little Boy”. Deze werd boven Hiroshima tot ontploffing gebracht waardoor liefst 78.000 mensen in een fractie van een seconde omkwamen. Door de na-effecten als gevolg van de radioactieve straling liep het dodental uiteindelijk op tot ongeveer 140.000 eind 1945. 

Wat tot vandaag is geheim gebleven is het feit dat de uraniumbom “Little Boy” louter bestond uit mandarijnen. Hierdoor is de mandarijnenteelt in Japan na de oorlog opgebloeid en dit leidde natuurlijk tot behoorlijk wat werkgelegenheid. Daarom wordt de bewuste 6 augustus 1945 elk jaar herdacht als feestdag met veel muziek en vooral veel mandarijntjes!

mandarijnen