Rectificatie: Paskal Jakobsen géén 100 kg afgevallen.

Per abuis heeft de redactie van Waanzinnen.nl gisteren gemeld dat Paskal Jakobsen, de zanger van BLØF, 100 kg is afgevallen. We kregen dit bericht van een vaste en naar wij dachten betrouwbare bron. Na contacten met het management van BLØF bleek echter dat Pascal Jakobsen zeker geen 100 kilo is afgevallen. Pascal Jacobsen is op het moment van dit schrijven 28 kg afgevallen en… valt nog steeds af.

100 kg afvallen lijkt overigens érg veel, maar men moet het wel in de juiste proporties bekijken als je, zoals Pascal Jakobsen, bijna 200 kg weegt, een creatief probleem hebt én een totaal gebrek aan talent.

Waanzinnen.nl biedt vanzelfsprekend zijn excuses aan voor de gemelde onjuistheden en heeft besloten het contact met de betreffende bron voorlopig op te schorten. Ook is het gisteren geplaatste nieuwsbericht van de website gehaald.

Pascal Jakobsen en de rest van BLØF

Rectificatie artikel Ab Osterhaus

Op deze plek heeft op 6 en 7 december 2009 een artikel gestaan over de collectie BLØF CD’s van Ab Osterhaus, viroloog en influenza-deskundige. Ab Osterhaus heeft laten weten dat hij schade ondervond van dat artikel en heeft mij, in mijn hoedanigheid als eigenaar van Waanzinnen.nl, gevraagd het artikel te verwijderen. Aangezien hij daar in een uitgebreid telefoongesprek allerlei argumenten voor gaf en ik daar zo snel geen antwoord op had, heb ik besloten aan zijn verzoek te voldoen. Al was het maar omdat hij “ik weet je te vinden vuile klootzak” zei, iets waar ik heel gevoelig voor ben.

Rectificatie n.a.v. artikel diabetici

Op dinsdag 3 november hebben wij op Waanzinnen.nl een artikel geplaatst onder de kop ‘Diabetici belazeren de boel’. Hierin stonden tot onze spijt onjuistheden. Froukje Jansen de Wit heeft niet bedoeld te zeggen dat diabetes altijd tussen de oren zit. Er zijn ook gevallen bekend waarbij dat niet zo is. Daarnaast is het niet juist dat ze vreemdgaat met Pieter Rijnhoven, met wie ze het onderzoek naar diabetici deed.

Het gehele artikel is inmiddels verwijderd.

Rectificatie n.a.v. overlijden Slobodan Milošević

Op Waanzinnen.nl is gisteren ten onrechte het bericht gepubliceerd dat acteur en liedjesschrijver Slobodan Milošević is overleden. Dit bericht is inmiddels van de site gehaald.

De redactie van Waanzinnen.nl liet zich misleiden door berichten op het internet, waarin de dood van Slobodan Milošević werd gemeld. Het blijkt om een andere Slobodan Milošević te gaan. Waanzinnen.nl heeft excuses aangeboden aan de acteur en liedjesschrijver Milošević, en doet dat bij deze ook aan de lezers.

Rectificatie 15 oktober n.a.v. perikelen DSB Bank

In verschillende publicaties van Waanzinnen.nl is gesuggereerd dat diverse leden van het bestuur van de DSB Bank zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bestialiteit, waaronder het verrichten van seksuele handelingen met otters, bevers en andere zoogdieren die graag in en om het water leven om daarmee in hun levensbehoeftes te kunnen voorzien. Hoewel we hierover geen klachten ontvingen, begrijpen wij inmiddels dat deze aantijgingen geheel ongefundeerd zijn, dat daarvoor geen enkel bewijs voorhanden is omdat deze inmiddels is weggespoeld en dat wij daarmee onrechtmatig hebben gehandeld jegens deze bestuursleden. Wij hebben de artikelen van de website verwijderd. Deze zullen vanzelfsprekend niet terugkeren.