Actie voor sluiting www.waanzinnen.nl

Geertruidenberg, 29 september. Onder leiding van Johanna en Henk de Blocq van Haersma de With protesteerden vanochtend ruim 75 personen bij het gemeentehuis van Geertruidenberg voor de sluiting van de omstreden website www.waanzinnen.nl. Eerder deden Johanna en Henk de Blocq van Haersma de With dat verzoek per brief, maar de website reageerde hier niet op.

35 actievoerders verspreidden zich vanmorgen, verkleed als konijnen met Myxomatose, door het Geertruidenbergse gemeentehuis. Klimmers bevestigden een spandoek aan de gevel van het gebouw met de tekst: ‘Waanzinnen.nl maakt ziek’, doelend op de groeiende inhoud van waanzinnen.nl die voor toekomstige generaties nog vele duizenden jaren gevaar zal opleveren.

Henk de Blocq van Haersma de With: “Er zijn dagelijks nog honderden klachten over Waanzinnen.nl. Wij kunnen die klachten echter niet met 100% zekerheid teruggevoeren op Waanzinnen.nl, en dus worden ze ook niet aan Waanzinnen.nl toegerekend. Maar daarom bestaan de klachten wel en wij zijn er van overtuigd dat ze van Waanzinnen.nl komen, en niet van de vuilverbranding in Geertruidenberg.”

Inmiddels heeft de GGD een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de gezondheidsklachten aanzienlijk zijn; groter dan in Hengelo, Overijssel, de thuisbasis van Waanzinnen.nl. Maar de klachten vormen geen belemmering voor het dagelijks functioneren. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen die de hinder tegen moet gaan en dat er metingen moeten worden verricht naar het gehalte aan gevaarlijke teksten op Waanzinnen.nl.

familie_de_blocq_van_ haersma_de_with
Foto: Johanna en Henk (moeder en zoon) de Blocq van Haersma de With

Sinas van bananen vooralsnog geen groot succes

Alkmaar, 28 september. De onlangs geïntroduceerde bananensinas is tot nu toe allesbehalve succesvol. Fabrikant Solid Liquids verkocht tot nu toe 35.000 liter, maar eigenlijk mikte het bedrijf op 850.000 liter.

“Dit is een ontgoocheling. De AEX-index zal morgen negatief reageren”, reageert een analist. “De omstandigheden voor de introductie van bananensinas waren zeer aantrekkelijk.”

Directeur Bert Geelschilder van Solid Liquids zegt niet ontgoocheld te zijn. “We hadden 850.000 liter kunnen verkopen maar niet aan de meest voordelige intrest van 8 procent en een premie van 35 procent op de volume gewogen gemiddelde prijs van een kilo bananen. Het is de eerste keer dat we de markt aanspreken via een converteerbaar systeem en dat is altijd moeilijk.”

Bananensinas blijft gewoon leverbaar. Directeur Bert Geelschilder: “We blijven inspelen op de vraag naar bananensinas. Dat betekent dat we ook 15 liter-flessen op de markt gaan brengen.”

bananensinas

Mandarijnen als massavernietigingswapen

Het eerste kernwapen dat in de oorlog werd ingezet was de uraniumbom “Little Boy”. Deze werd boven Hiroshima tot ontploffing gebracht waardoor liefst 78.000 mensen in een fractie van een seconde omkwamen. Door de na-effecten als gevolg van de radioactieve straling liep het dodental uiteindelijk op tot ongeveer 140.000 eind 1945. 

Wat tot vandaag is geheim gebleven is het feit dat de uraniumbom “Little Boy” louter bestond uit mandarijnen. Hierdoor is de mandarijnenteelt in Japan na de oorlog opgebloeid en dit leidde natuurlijk tot behoorlijk wat werkgelegenheid. Daarom wordt de bewuste 6 augustus 1945 elk jaar herdacht als feestdag met veel muziek en vooral veel mandarijntjes!

mandarijnen